Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2016/23077-12 13426/2020 06.02.2020 I RF13.50 - Automatisk epost til arkiv 2016-0171 - Anmodning om sluttutbetaling Nofima AS Lisbeth Nervik Bestill 3 vedlegg
2016/23077-11 141518/2019 02.12.2019 I Rapport - Flyt av næringsstoff i landbasert akvakultur Nofima Lisbeth Nervik Bestill 1 vedlegg
2016/23077-10 141267/2019 02.12.2019 U Angående søknad om sluttutbetaling prosjekt - tilsagn 2016-0171 Nofima Arve Ingolf Slettvåg Bestill

← postjournal