Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2016/22944-29 73622/2020 25.06.2020 U Slinningsbua, ny oppstart - engasjement av Inge Kolås AS Per Oskar Slinning Christ Allan Sylthe Bestill
2016/22944-28 45012/2020 03.04.2020 N Statsbudsjettet 2017, kap 1429, post 71. Freda kulturminne i privat eige. Utbetaling av tilskot til Slinningsbua, gbnr 117/20, 82, 84, Ålesund kommune Soheyla Roygarhaghro Christ Allan Sylthe Bestill 1 vedlegg
2016/22944-27 45002/2020 03.04.2020 N Statsbudsjettet 2017, kap 1429, post 71. Freda kulturminne i privat eige. Utbetaling av tilskot til Slinningsbua, gbnr 117/20, 82, 84, Ålesund kommune Soheyla Roygarhaghro Christ Allan Sylthe Bestill
2016/22944-25 19362/2020 25.02.2020 I Anmodning om utbetaling tilsagn - 2. utbetaling 2019 og 2020 Rikard Ness Humlen Christ Allan Sylthe Bestill 2 vedlegg

← postjournal