Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2016/22939-48 14424/2020 04.02.2020 I Korrigert prosjektregnskap for Raustua, Gjemnes gard Christen Bruseth Christ Allan Sylthe Bestill 1 vedlegg
2016/22939-47 5306/2020 16.01.2020 I Prosjektregnskap Raudstua for arbeid utført i 2019 Christen Bruseth Christ Allan Sylthe Bestill
2016/22939-46 5303/2020 16.01.2020 U Revidert regnskap for tilskot til Raudstua, Gjemnes gard, tilskot fra 2016 og 2017 Christen Bruseth Christ Allan Sylthe Bestill 1 vedlegg
2016/22939-45 5296/2020 16.01.2020 U Revidert regnskap for tilskot til Raudstua, Gjemnes gard, tilskot fra 2016 og 2017 Christen Bruseth Christ Allan Sylthe Bestill 1 vedlegg

← postjournal