Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/225-35 42359/2020 25.03.2020 U FRAM justerer ferjetilbodet frå måndag 30. mars Media Inger Moene Bestill 1 vedlegg
2020/225-34 42349/2020 25.03.2020 U Seivika-Tømmervåg: Slutt på innstilte avgangar på grunn av kaiarbeid NRK MR m.fl. Anne Marit Øksenvåg Johansen Bestill 2 vedlegg
2020/225-33 42083/2020 25.03.2020 U FRAM tilbyr nye betalingsmetodar på bussane Media Inger Moene Bestill 1 vedlegg
2020/225-32 41631/2020 23.03.2020 U Fylkeskommunen ønsker å fortsette med mobbeombod Media Inger Moene Bestill 1 vedlegg
2020/225-31 41357/2020 23.03.2020 U Bedrifter kan søke fylkeskommunen om støtte til kompetanseheving Media Inger Moene Bestill 1 vedlegg
2020/225-30 39986/2020 18.03.2020 U Verdiskapingsfylket Møre og Romsdal blør Media Inger Moene Bestill 1 vedlegg
2020/225-29 39790/2020 17.03.2020 U Politiske møte vil bli gjennomført som videokonferanse Media Inger Moene Bestill 1 vedlegg
2020/225-28 39302/2020 16.03.2020 U Fylkeshusa stengde frå i dag kl. 11 Media Inger Moene Bestill
2020/225-27 39203/2020 14.03.2020 U For å verne sjåførane mot smitte blir framdørene på bussane no stengt Media Inger Moene Bestill 1 vedlegg
2020/225-26 39179/2020 15.03.2020 U For å hindre smittespreiing har Møre og Romsdal fylkeskommune bestemt at billettørane ikkje skal ta manuell betaling på fylkesvegferjene fram til og med 22. mars Media Inger Moene Bestill 1 vedlegg
2020/225-25 39102/2020 13.03.2020 U Koronasituasjonen: Arrangørar slepp å betale tilbake tilskot for avlyste kulturarrangement Media Inger Moene Bestill 1 vedlegg
2020/225-24 39051/2020 13.03.2020 U Reduserer fylkespolitisk aktivitet for å forebygge smitte av koronaviruset Media Inger Moene Bestill 1 vedlegg
2020/225-23 38800/2020 12.03.2020 U Slutt på kontantar og redusert rutetilbod Media Inger Moene Bestill 1 vedlegg
2020/225-22 38688/2020 12.03.2020 U Fylkeskommunen stenger alle skolar og tannklinikkar Media Inger Moene Bestill 1 vedlegg
2020/225-21 38059/2020 11.03.2020 U Fylkeskommunen stoppar reiser og strammar inn møte og arrangement Media Inger Moene Bestill 1 vedlegg
2020/225-20 37961/2020 11.03.2020 U Fylkesprisen Årets Bedrift går til Aas Mek. Verksted AS Media Inger Moene Bestill 1 vedlegg
2020/225-19 35983/2020 05.03.2020 U Søkartala er klare: Kva utdanningsprogram er mest pop på vidaregåande skole? Media Inger Moene Bestill 1 vedlegg
2020/225-18 35683/2020 04.03.2020 U Teater og festivalar gir verdiskaping for lokalt næringsliv Media Inger Moene Bestill 1 vedlegg
2020/225-16 16672/2020 17.02.2020 U Trafikkmelding: Linje 101 Ørsta-Volda: avgang frå Ørsta 08.48 til Volda på dagar med skolefri tilbake frå 18. februar Media Inger Moene Bestill
2020/225-13 15443/2020 11.02.2020 U Fordeler over ein million kroner til kulturminne i heile fylket Media Inger Moene Bestill 1 vedlegg
2020/225-10 13511/2020 07.02.2020 U Nær 74,5 millionar til 68 kulturorganisasjonar og –institusjonar i fylket Media Inger Moene Bestill 1 vedlegg
2020/225-9 13151/2020 05.02.2020 U 1,5 millionar kroner til digitale tvillingar Media Inger Moene Bestill 1 vedlegg
2020/225-8 11518/2020 04.02.2020 U Fylkeskommunen gir 3 millionar kroner i støtte til Tingvoll økopark Media Inger Moene Bestill 1 vedlegg
2020/225-7 11357/2020 31.01.2020 U Tilrår 1,7 millionar kroner i tilskot til nytt regionalt klatresenter Media Inger Moene Bestill 1 vedlegg
2020/225-6 10982/2020 30.01.2020 U Møre og Romsdal har fått eige forskingsfond Media Inger Moene Bestill 1 vedlegg
2020/225-5 10953/2020 29.01.2020 U Trafikkmelding: Linje 101 frå Volda: 5 minutt tidlegare frå 1. februar, justeringar på linje 341 og 338 Media Inger Moene Bestill
2020/225-4 10085/2020 28.01.2020 U Opplevingsfestivalen inntek Kristiansund Media Inger Moene Bestill 1 vedlegg
2020/225-3 7816/2020 24.01.2020 U Trafikkmelding: Endring for rutene 340 Ørsta-Volda og 390 Åheim-Eidså-Lauvstad-Volda frå 1. februar Media Inger Moene Bestill
2020/225-2 4578/2020 15.01.2020 U Signerte kontrakt for Ytre Sunnmøre Media Inger Moene Bestill 1 vedlegg
2020/225-1 499/2020 03.01.2020 U Endring for rute 101 FRAM Ekspress Ålesund-Volda frå 6. januar Media Inger Moene Bestill

← postjournal