Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/1942-46 41869/2020 24.03.2020 I Vedr utarbeiding av regional vannforvaltningsplan i Møre og Romsdal vannregion 2022-2027 Kristiansund kommune Håkon Slutaas Bestill 1 vedlegg
2019/1942-45 38694/2020 13.03.2020 I Oversending av forslag til tiltak innafor avløp og landbruk i Surnadal kommune Surnadal kommune Håkon Slutaas Bestill 1 vedlegg
2019/1942-44 20194/2020 26.02.2020 I Møre og Romsdal vannregion 2022-2027 - Gjennomgang og kvalitetssikring av registreringer i Vann-Nett i vannregion Fiskeridirektoratet Håkon Slutaas Bestill 1 vedlegg
2019/1942-42 122683/2019 10.10.2019 U Tiltak for å lette oppgang av sjøaure i Horremselva (Bakkeelva), Aukra kommune Aukra kommune Arne Håkon Sandnes Bestill

← postjournal