Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/1837-29 62188/2020 27.05.2020 I Surnadal kommune - Årsmelding næringsfond 2019 Surnadal kommune Kim Tornes Bestill 2 vedlegg

← postjournal