Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/1721-2 131273/2019 31.10.2019 I Innvilgelse av forlenget uforepensjon fra 01.01.2020 til 31.12.2020 ***** Gunnar Malme Paragraph Unntatt off

← postjournal