Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2014/1621-19 131142/2019 06.11.2019 I Giske kommune - vedtak - detaljregulering - reguleringsplan Alnes nord Giske kommune Synnøve Valle Bestill 2 vedlegg
2014/1621-17 80149/2019 11.07.2019 I Kopi: Giske kommune - detaljregulering - reguleringsplan Alnes nord Fylkesmannen i Møre og Romsdal Synnøve Valle Bestill
2014/1621-16 76899/2019 02.07.2019 I Giske kommune - detaljregulering - reguleringsplan Alnes nord Giske kommune Synnøve Valle Bestill 5 vedlegg

← postjournal