Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2017/14337-6 41873/2020 24.03.2020 I Ålesund kommune - detaljregulering - reguleringsplan gbnr 160/150 m.fl - Stokke / Årset - Ellingsøy - offentleg ettersyn Ålesund kommune Anders Smith-Øvland Bestill 6 vedlegg

← postjournal