Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2014/14210-6 121979/2019 08.10.2019 I Rundskriv N-1/2020 - Garantisum for løyve for 2020 - Oppheving av rundskriv N-1/2019 Samferdselsdepartementet Jan Eirik Søraas Bestill

← postjournal