Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2017/14015-10 62829/2019 23.05.2019 X Delutbetalingsbilag Kim Tornes Bestill
2017/14015-9 62513/2019 23.05.2019 X Delutbetaling Lina Vassdal Bestill

← postjournal