Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2014/13721-16 37171/2020 09.03.2020 I Ålesund kommune - vedtak - detaljregulering - reguleringsplan gbnr 48/329, 48, 27 i Hatlane Ålesund kommune Anders Smith-Øvland Bestill 5 vedlegg
2014/13721-14 108589/2019 04.09.2019 U Ålesund kommune - detaljregulering - reguleringsplan gbnr 48/329, 48, 27 i Hatlane - avgrensa ettersyn Ålesund kommune Anders Smith-Øvland Bestill

← postjournal