Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2017/13586-44 149923/2017 19.12.2017 U Referat frå møte - oppfølging av klagesak ***** Kari Gagnat Paragraph Unntatt off

← postjournal