Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2015/13354-9 28452/2016 21.04.2016 X Notat - utbetaling av skyssgodtgjering Ingebjørg Nergaard Paragraph Unntatt off

← postjournal