Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/13354-1 149239/2019 23.12.2019 I RF13.50 - søknadsnr 2019-0146 - KompetanseHUB for bærekraftige forretningsmodeller Norges Teknisk- Naturvitenskapelig Universitet Anna-Marie Hatlestad Bestill 7 vedlegg

← postjournal