Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/13327-4 42186/2020 24.03.2020 I Vanylven kommune - oppføring av fritidsbustad gbnr 107/4 - Rovdestranda 801 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Vanylven kommune Anders Smith-Øvland Bestill 3 vedlegg
2019/13327-2 6003/2020 20.01.2020 I Kopi: Vanylven kommune - oppføring av fritidsbustad gbnr 107/4 - Rovdestranda 801 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Anders Smith-Øvland Bestill
2019/13327-1 148976/2019 20.12.2019 I Vanylven kommune - oppføring av fritidsbustad gbnr 107/4 - Rovdestranda 801 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Vanylven kommune Anders Smith-Øvland Bestill 5 vedlegg

← postjournal