Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/13281-1 104211/2020 05.08.2020 X Historikk - 04.08.2005 - 03.08.2012 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2019/13281-4 148602/2019 19.12.2019 U Angående utleie av kiosken på Skarvøya Arcticgifts Eirik Gullord Bestill
2019/13281-1 148479/2019 19.12.2019 U Angående utleie av kiosken på Skarvøya Arctic gifts Eirik Gullord Bestill

← postjournal