Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2013/13255-5 101978/2020 13.07.2020 I Høring av forslag til forskrift om endring i forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer - Kap. xx varder og bolter fra 1. ordens kartverksystem i landsverneplan for Statens kartverk - kml § 22a og forvaltningsloven kap Riksantikvaren Christ Allan Sylthe Bestill 2 vedlegg
2019/13255-4 36553/2020 06.03.2020 I Fangstskjema kystsel Harald Nøsen Lisbeth Nervik Bestill

← postjournal