Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/13221-1 147293/2019 26.11.2019 X A1945 Molde vgs - Utbedring heis G-blokka Daniel Dyrseth Paragraph Unntatt off

← postjournal