Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/13069-4 42162/2020 25.03.2020 I Molde (Midsund) kommune - vedtak - oppføring av naust gbnr 457/2, Magerøyvegen 149 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Molde kommune Anders Smith-Øvland Bestill 4 vedlegg
2018/13069-10 4487/2020 06.01.2020 I Klage på avslag på søknad om fri skoleskyss til Ålesund voksenopplæring ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off
2019/13069-3 1894/2020 09.01.2020 I Kopi: Molde: (Midsund) kommune - oppføring av naust gbnr 57/2, Magerøyvegen 149 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Anders Smith-Øvland Bestill
2019/13069-1 144433/2019 09.12.2019 I Midsund kommune - oppføring av naust gbnr 57/2, Magerøyvegen 149 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Midsund kommune Anders Smith-Øvland Bestill 2 vedlegg

← postjournal