Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2018/12949-10 122063/2019 07.10.2019 I Avgjørelse i klagesak - søknad etter forurensningsloven om økt MTB på akvakulturlokalitet Gråøya i Smøla kommune - Nekton Havbruk AS Miljødirektoratet Arve Ingolf Slettvåg Bestill 2 vedlegg
2018/12949-9 75214/2019 27.06.2019 I Kopi: Nekton Havbruk AS 984027958 - Lokalitet 34617 Gråøya i Smøla kommune - Avslag på søknad om midlertidig dispensasjon fra akvakulturdriftsforskriften § 47 tredje ledd for overskridelse av maksimalt tillatt biomasse på lokalitetsnivå Fiskeridirektoratet Arve Ingolf Slettvåg Bestill 1 vedlegg
2018/12949-8 74115/2019 25.06.2019 I Kopi: Angående forhåndsvarsling til andre enn sakens parter ved lokalitet Gråøya i Smøla kommune Fylkesmannen i Møre og Romsdal Arve Ingolf Slettvåg Bestill 2 vedlegg
2018/12949-7 69162/2019 13.06.2019 I Uttalelse - Nekton Havbruk - Utvidelse av biomasse Smøla kommune Arve Ingolf Slettvåg Bestill 1 vedlegg
2018/12949-6 61345/2019 20.05.2019 I Maksimalt tillatt biomasse ved akvakulturlokalitet Gråøya i Smøla kommune Miljødirektoratet Arve Ingolf Slettvåg Bestill 1 vedlegg

← postjournal