Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/12880-1 102496/2020 21.07.2020 U Sjøaureprosjektet - Mange bekkar små - invitasjon Se adresseliste Arne Håkon Sandnes Bestill 1 vedlegg
2019/12880-3 146359/2019 16.12.2019 X Rørreparasjon Marsvegen 1 Håvard Rakvåg Eirik Gullord Bestill 2 vedlegg

← postjournal