Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/12843-1 102001/2020 20.06.2020 I Vestnes kommune - Skilting - Fartsgrense - Tomrefjord TOMREN TRANSPORT AS May-Bente Nyland Bestill 2 vedlegg

← postjournal