Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/12842-1 101991/2020 15.07.2020 I Ørsta kommune - Kryssing Fv 655 - tele/fiber - microtrenching - Dalevegen TUSSA IKT AS May-Bente Nyland Bestill 2 vedlegg

← postjournal