Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/12838-1 101963/2020 07.07.2020 I Avslag på uførepensjon ***** Gunnar Malme Paragraph Unntatt off

← postjournal