Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/12836-1 101949/2020 15.07.2020 I Gjemnes kommune - nabovarsel gbnr 29/72 - etablering av slamavskiller gbnr 29/70 Gjemnes kommune Lisa Enstad Bestill 1 vedlegg

← postjournal