Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/12834-1 101935/2020 15.07.2020 I Molde kommune - spinning av grus - Rv 64 - Skålavegen 883, 899, 891 og 895 Leif G Bringslid Mykland Peder Tangen Bestill 1 vedlegg

← postjournal