Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/12831-2 102080/2020 16.07.2020 I Kopi: Ålesund kommune - oppføring av levegg i forbindelse med naust gbnr 13/129, Skråvika - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Anders Smith-Øvland Bestill
2020/12831-1 101913/2020 14.07.2020 I Ålesund kommune - oppføring av levegg i forbindelse med naust gbnr 13/129, Skråvika - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Ålesund kommune Anders Smith-Øvland Bestill 1 vedlegg

← postjournal