Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/12830-1 101921/2020 12.05.2020 I Volda kommune - Nabovarsel - Fradeling av tomt - gbnr 58/1, 2 og 17 - Osdalen - Austefjorden Advokat firmaet Øverbø Gjørtz AS Ingrid Renate Gjørvad Bestill 3 vedlegg

← postjournal