Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/12829-2 102081/2020 15.07.2020 I Ålesund kommune - flytebrygge gbnr 19/118 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Anders Smith-Øvland Bestill
2020/12829-1 101911/2020 14.07.2020 I Ålesund kommune - flytebrygge gbnr 19/118 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Ålesund kommune Anders Smith-Øvland Bestill 1 vedlegg

← postjournal