Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2017/12812-27 127468/2019 29.10.2019 U Lerøy Midt AS 985848718 - Avslag på søknad om utviding av anlegg for akvakultur av laks og aure i sjø på lokalitet 12892 Sjølsvik i Gjemnes kommune LERØY MIDT AS Arve Ingolf Slettvåg Bestill 3 vedlegg

← postjournal