Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2017/12812-26 121635/2019 08.10.2019 I Lokalitet 12892 Sjølsvik - avslag på søknad om utvidelse av MTB fra 2340 tonn til 3900 tonn og utvidelse av areal Mattilsynet Arve Ingolf Slettvåg Bestill
2017/12812-25 109319/2019 02.09.2019 I Gjemnes kommune. Lerøy Midt AS. Søknad om endring av løyve ved lokalitet 12892 Sjølsvik. Vurdering av verknader på allmenne interesser Fylkesmannen i Møre og Romsdal Arve Ingolf Slettvåg Bestill
2017/12812-24 109077/2019 02.09.2019 I Avslag på søknad om tillatelse etter forurensningsloven til Lerøy Midt AS for lokalitet 12892 Sjølsvik i Gjemnes kommune. Vedtak om gebyr for saksbehandling Fylkesmannen i Møre og Romsdal Arve Ingolf Slettvåg Bestill
2017/12812-23 80837/2019 19.07.2019 U Rapportene over Korallundersøkelsen og undersøkelsen på Sjølsvik Fiskeridirektoratet Region Møre og Romsdal m.fl. Arve Ingolf Slettvåg Bestill 2 vedlegg
2017/12812-22 80835/2019 19.07.2019 U Søknad Sjølsvik Se adresseliste Arve Ingolf Slettvåg Bestill 2 vedlegg
2017/12812-21 24679/2019 14.03.2019 U Lerøy Midt AS, søknad om utvidelse av MTB og endring av anleggsutforming på lokalitet 12892 Sjølsvik - Krav om tilleggsutgreiingar Lerøy Midt AS Arve Ingolf Slettvåg Bestill

← postjournal