Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/12742-3 42131/2020 25.03.2020 I Festspillene i Kristiansund – Endring av dato for generalforsamling Kine Iselilja Gyldenskog Gunn Randi Seime Bestill
2019/12742-2 31220/2020 03.03.2020 I Dato for generalforsamling og valgkomiteinstruks Festspillene i Kristiansund AS Gunn Randi Seime Bestill 1 vedlegg
2019/12742-1 145712/2019 12.12.2019 I Protokoll ekstraordinær generalforsamling Festspillene i Kristiansund AS Gunn Randi Seime Bestill 2 vedlegg

← postjournal