Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2018/12705-29 145212/2019 10.12.2019 I Ålvundfjordvegen 78 - gbnr 112/1 - Graving - kml § 8, 1. ledd - Dispensasjon - Sunndal kommune, Møre og Romsdal - tillatelse til inngrep Riksantikvaren Kristoffer Dahle Bestill 2 vedlegg
2018/12705-28 134775/2019 18.11.2019 U Budsjett for overvåking Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Kristoffer Dahle Bestill 1 vedlegg
2018/12705-27 133312/2019 13.11.2019 U Ålvundfjord - kabeltrase Riksantikvaren Kristoffer Dahle Bestill 1 vedlegg
2018/12705-26 132744/2019 08.11.2019 I Ålvundfjordvegen 78 - gbnr 112/1 - Graving - kml § 8, 3. ledd - Sunndal kommune Riksantikvaren Kristoffer Dahle Bestill
2018/12705-25 132742/2019 12.11.2019 U Ålvundfjord - budsjettering Sunndal Energi Kristoffer Dahle Bestill
2018/12705-24 131251/2019 07.11.2019 U Ålvundfjord Sunndal Energi Kristoffer Dahle Bestill
2018/12705-23 130406/2019 04.11.2019 U Ålvundfjordvegen 78 - 112/1 - Graving - kml § 8, 3. ledd - Sunndal kommune, Møre og Romsdal Riksantikvaren Kristoffer Dahle Bestill 1 vedlegg
2018/12705-22 125648/2019 18.10.2019 I Ålvundfjordvegen 78 - gbnr 112/1 - Graving - kml § 8, 3. ledd - Sunndal kommune, Møre og Romsdal Riksantikvaren Kristoffer Dahle Bestill
2018/12705-20 123291/2019 11.10.2019 I Tilsvar til forhåndsvarsel om retting av tiltak ***** Kristoffer Dahle Paragraph Unntatt off 21 vedlegg
2018/12705-19 123122/2019 14.10.2019 U Ålvundfjord - kabeltrase Sunndal energi Kristoffer Dahle Bestill
2018/12705-18 120752/2019 03.10.2019 I Kopi: Ålvundfjordvegen 78 - 112/1 - Graving - kml § 8, 3. ledd - Sunndal kommune - forhåndsvarsel Riksantikvaren Kristoffer Dahle Bestill
2018/12705-17 120143/2019 19.09.2019 U Fremgang i graving Sunndal Energi Kristoffer Dahle Bestill 2 vedlegg
2018/12705-16 120140/2019 19.09.2019 I Fremgang i graving Sunndal Energi Kristoffer Dahle Bestill 1 vedlegg
2018/12705-15 120089/2019 01.10.2019 U Sunndal kommune - Ålvundfjord - graving for legging av kabel Sunndal Energi Kristoffer Dahle Bestill
2018/12705-13 118311/2019 26.09.2019 I Angående søknad om tillatelse til inngrep i automatisk freda kulturminne - Strømnett Ålvundfjordvegen 78 - Sunndal kommune gbnr 113/1 og 117/1 NTNU Vitenskapsmuseet Kristoffer Dahle Bestill
2018/12705-12 116844/2019 24.09.2019 U Sunndal kommune - graving for oppgradering av strømnett - gbnr 113/1 og 117/1 - oppdatering av status Se adresseliste Kristoffer Dahle Bestill 4 vedlegg
2018/12705-9 114669/2019 13.09.2019 N Graving av kabler ved Ålvundfjord skole gbnr 112/1 Aaron Johnston Kristoffer Dahle Bestill 11 vedlegg
2018/12705-8 114666/2019 13.09.2019 N Sunndal kommune - graving for oppgradering av strømnett - gbnr 113/1 og 117/1 - fråsegn Aaron Johnston Kristoffer Dahle Bestill 1 vedlegg
2018/12705-7 114620/2019 18.09.2019 I Ettersending av informasjon om kabler - Graving av kabler ved Ålvundfjord skole - søknad om løyve til inngrep gbnr 112/1 Sunndal Energi Kristoffer Dahle Bestill
2018/12705-5 114087/2019 16.09.2019 I Søknad om tillatelse til inngrep i automatisk fredet kulturminne gbnr 112/1 Sunndal Energi Kristoffer Dahle Bestill 2 vedlegg
2018/12705-4 34724/2019 10.04.2019 U Graving i Sunndal kommune - arkeologi - kulturvernfagleg fråsegn - krav om arkeologisk registrering gbnr 112/1 Sunndal Energi Kristoffer Dahle Bestill 1 vedlegg

← postjournal