Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/12692-1 101198/2020 20.03.2020 U Fylkesbiblioteket bortfall av renholdstjenester BB Service System Anne Bente K. Svendsvik Bestill 1 vedlegg

← postjournal