Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/12639-11 101175/2020 07.07.2020 U Stranda vgs - rapport fra befaring Toma Facility Norge AS Anne Bente K. Svendsvik Bestill 1 vedlegg
2020/12639-10 101174/2020 17.06.2020 U Stranda vgs - avslutning av kontrakt på renholdstjenester Toma Facility Norge AS m.fl. Anne Bente K. Svendsvik Bestill 1 vedlegg
2020/12639-9 101128/2020 14.05.2020 I Stranda vgs - økt renholdsomfang Toma Facility Norge AS Anne Bente K. Svendsvik Bestill 1 vedlegg
2020/12639-6 101095/2020 22.04.2020 I Stranda vgs - midlertidig renholdsbehov Toma Facility Norge AS Anne Bente K. Svendsvik Bestill 1 vedlegg
2020/12639-5 101092/2020 17.04.2020 U Stranda vgs - midlertidig renholdsbehov Toma Facility Norge AS Anne Bente K. Svendsvik Bestill 1 vedlegg
2020/12639-3 101088/2020 25.03.2020 I Stranda vgs - midlertidig renholdsbehov Toma Facility Norge AS Anne Bente K. Svendsvik Bestill 3 vedlegg
2020/12639-2 101083/2020 20.03.2020 U Stranda vgs - midlertidig renholdsbehov Tomaa Facility Norge AS m.fl. Anne Bente K. Svendsvik Bestill 2 vedlegg
2020/12639-1 101077/2020 17.03.2020 U Varsel om mulig midlertidig reduksjon av leverte renholdstjenester - force majeure Toma Facility Norge AS Anne Bente K. Svendsvik Bestill

← postjournal