Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/12454-13 104845/2020 09.08.2020 I Rauma kommune - Tilleggssøknad - utvidet ramme for filminnspilling - periodevis stenging av fylkesveg RAMUDDEN AS May-Bente Nyland Bestill
2020/12454-12 104416/2020 04.08.2020 I Rauma kommune - Fv 5996 Søknad om utvidelse av tidsrom for periodevis stenging Statens vegvesen John Hauger Bestill
2020/12454-11 102875/2020 27.07.2020 U Rauma kommune - periodevis stenging av fylkesveg - filminnspilling - Godkjenning av tilleggssøknad om periodevis stenging av veg RAMUDDEN AS John Hauger Bestill
2020/12454-10 102703/2020 24.07.2020 I Tillatelse til filminnspilling i Rauma kommune i juli og august 2020 Periodevis stenging av E136 og Fv 5992 ved filmopptak - Tillegg Statens vegvesen John Hauger Bestill 4 vedlegg
2020/12454-9 102681/2020 23.07.2020 I Tilleggssøknad om periodevis stenging av E 136 og FV 5992 30.07.20 Ramudden John Hauger Bestill 4 vedlegg
2020/12454-8 102296/2020 17.07.2020 I Rauma og Fjord kommune - utvida løyve vedr. bruk og periodevis stenging av fylkesveg 63 - filminnspilling Møre og Romsdal fylkeskommune Kristine Vikhagen Bestill
2020/12454-5 102273/2020 17.07.2020 I Vedr tilleggssøknad om filming langs Fv 63 fra Trollstigplatået Statens vegvesen Elisabeth Mansfield Bestill
2020/12454-4 102143/2020 16.07.2020 I Tilleggssøknad om periodisk stenging av veg Ramudden AS Elisabeth Mansfield Bestill 6 vedlegg
2020/12454-3 101943/2020 15.07.2020 I Rauma kommune - tillatelse til filminnspilling i august 2020 - Periodevis stenging av E136 - riks- og fylkesveger mm. ifm. filmopptak Statens vegvesen Elisabeth Mansfield Bestill 6 vedlegg
2020/12454-1 99898/2020 07.07.2020 I Rauma kommune - søknad om periodevis stenging av fylkesveg - filminnspilling Ramudden AS May-Bente Nyland Bestill 6 vedlegg

← postjournal