Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/12405-3 43440/2020 31.03.2020 I RF13.50 - søknadsnr 2019-0471 - Anmodning om sluttutbetaling divisi Soheyla Roygarhaghro Bestill 3 vedlegg
2019/12405-2 137698/2019 22.11.2019 U 2019 - Tilskot til lokale kulturarrangement - Tilskot til konsertturnè vinteren 2020 med koret Divisi Divisi Maria Haukås Bestill
2018/12405-7 8139/2019 28.01.2019 X Mannskapsliste 28.01.19 Inger-Lise Aarseth Bestill

← postjournal