Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2015/12290-36 78589/2019 04.07.2019 X Budsjettoppfølging - Eldrerådet - Periode 2019-06 Gunn Elin Nygård Bestill

← postjournal