Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/12290-2 134327/2019 15.11.2019 U Innsynsbegjæring ***** Kristine Svendsen Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2019/12290-1 132611/2019 07.11.2019 I Insynsbegjæring ***** Kristine Svendsen Paragraph Unntatt off

← postjournal