Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/12220-1 89246/2020 02.07.2020 I Oppfølging høring - utkast til Reisegaranti Hurtigbåt - anbefalt bransjestandard 2020 - frist 28. august 2020 Kollektivtrafikkforeningen Jesper Wiig Bestill 1 vedlegg

← postjournal