Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/12219-1 89204/2020 01.07.2020 I kopi: Stranda kommune - områderegulering - regulering av Geiranger sentrum - Avgjerd i motsegnssak Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement Synnøve Valle Bestill 1 vedlegg

← postjournal