Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/12219-1 131401/2019 09.10.2019 I Rauma kommune - gjenstander (T28102-T28107) - Breivik indre - gbnr 38/2 og 38/6 (ID: 238180) NTNU Vitenskapsmuseet Kristoffer Dahle Bestill 1 vedlegg

← postjournal