Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/12218-1 89157/2020 02.07.2020 I Kristiansund kommune - gjenoppbygging av en enebolig gbnr 31/35 - dispensasjon fra kommuneplan OSE AS Johnny Loen Bestill 3 vedlegg

← postjournal