Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/12218-1 131289/2019 07.11.2019 I Kopi: Ålesund kommune - oppføring av tomannsbolig og carporter gbnr 2/114, Hjellhaugvegen - dispensasjon frå kommuneplan Statens vegvesen Region midt Anders Smith-Øvland Bestill

← postjournal