Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/12217-1 131052/2019 07.11.2019 I Skodje kommune - frådeling av to nausttomter gbnr 14/5 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Skodje kommune Anders Smith-Øvland Bestill 6 vedlegg

← postjournal