Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/12216-1 131051/2019 07.11.2019 I Skodje kommune - plassering to brakker på parkeringsplass gbnr 21/101 - dispensasjon frå kommuneplan Skodje kommune Anders Smith-Øvland Bestill 8 vedlegg

← postjournal