Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/12215-1 131303/2019 10.10.2019 I Sunndal kommune - blyfragment - Torske - gbnr 40/2 NTNU Vitenskapsmuseet Kristoffer Dahle Bestill 1 vedlegg
2018/12215-7 14408/2019 13.03.2019 U Ålesund kommune - detaljregulering - reguleringsplan, privat - gbnr 24/17 ved Karl Jons veg i Spjelkavik - fråsegn til varsel om utviding av planområde HA-PLAN AS Anders Smith-Øvland Bestill

← postjournal