Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/12213-1 131299/2019 10.10.2019 I Rauma kommune - materiale T27749 og blykule - Fivamark - gbnr 13/1 (ID: 229868 og 229869) NTNU Vitenskapsmuseet Kristoffer Dahle Bestill 1 vedlegg

← postjournal