Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/12213-1 89061/2020 01.07.2020 I Stranda kommune - renovere og bygge om eldre bustadhus i Stranda sentrum gbnr 53/309 - dispensasjon frå reguleringsplan Stranda kommune Synnøve Valle Bestill 5 vedlegg

← postjournal