Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/12212-1 131018/2019 07.11.2019 I Skodje kommune - utviding av tomt og frådeling av 3 hyttetomter gbnr 67/1 - dispensasjon frå kommuneplan Skodje kommune Anders Smith-Øvland Bestill 7 vedlegg

← postjournal