Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/12212-1 89053/2020 02.07.2020 I Ulstein Kommune - Busskur - indre Haddal ved Eiksundvegen - Fv 663 Ulstein kommune Hilde Olsen Smørholm Bestill

← postjournal