Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/12210-1 131016/2019 07.11.2019 I Smøla kommune - oppføring av fritidsbolig, naust og adkomstvei gbnr 57/133 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Smøla kommune bygg og forvaltning Johnny Loen Bestill 5 vedlegg

← postjournal