Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/12210-1 88884/2020 02.07.2020 I Ørsta kommune - nydyrking gbnr 193/7 - Ronny Andre Haugen Ørsta kommune Arve Nytun Bestill 3 vedlegg
2019/12210-8 73510/2020 25.06.2020 I Purring på sak IKON ARKITEKT & INGENIØR AS Ida Sigerseth Bestill
2019/12210-7 63894/2020 03.06.2020 I Smøla kommune - utvidet bruk av avkjørsel - gbnr 57/133 IKON ARKITEKT & INGENIØR AS Ida Sigerseth Bestill 4 vedlegg
2019/12210-6 38522/2020 10.03.2020 I Smøla kommune - oppføring av fritidsbolig, naust og adkomstvei gbnr 57/133 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Ikon arkitekt ingeniør Grete Kongshaug Bestill 1 vedlegg

← postjournal