Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/12204-1 89066/2020 02.07.2020 X Historikk - 24.01.2002 - 21.09.2016 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off

← postjournal