Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/12198-1 89057/2020 02.07.2020 X Historikk - 20.06.2013 - 04.11.2013 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off

← postjournal