Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/12198-1 131125/2019 06.11.2019 I Aure kommune - detaljregulering - reguleringsendring - Vik kolonihage - gbnr 23/2 - oppstart Gottlieb Paludan Architects Johnny Loen Bestill 1 vedlegg

← postjournal