Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/12196-1 131277/2019 04.11.2019 I Haram kommune - massedeponi Longva gbnr 8/253 - dispensasjon frå kommuneplan Haram kommune Anders Smith-Øvland Bestill

← postjournal