Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/12196-1 89028/2020 02.07.2020 X Historikk - 17.08.2017 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off

← postjournal