Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/12195-1 89025/2020 02.07.2020 X Historikk - 06.09.1996 - 23.06.2017 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off

← postjournal