Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/12195-1 130950/2019 06.11.2019 I Kopi: Fræna kommune - opprette grunneiendom med påstående bolighus gbnr 79/24 - dispensasjon fra kommuneplan Statens vegvesen Region midt Johnny Loen Bestill

← postjournal